Maketten konut satışına 1,5 ayda ikinci düzenleme

Maketten konut satışını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile maketten konut satışına getirilen yeni düzenleme 23 Ocak yürürlüğe girmişti. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile 23 Ocak’ta yapılan düzenleme ile ilgili yeni değişiklikler yapıldı.

Buna göre, tüketiciler artık konut satışında sözleşme tarihinden itibaren devir veya teslim tarihine kadar değil, sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 ay için sözleşme bedelinin yüzde 2’sine, üç ile altı ay arası için yüzde 4’üne, altı ile on iki ay arası için yüzde 6’sına ve on iki ile yirmi dört ay arası için de yüzde 8’ine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilecek.

Tazminat gerektirmeyen haller

Ancak yönetmelik kapsamında belirlenen hallerde tüketici sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecek. Bu haller ise “Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, tüketicinin ölmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ve tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi” olarak sıralandı.

Tüketiciyi koruyan maddeler

Öte yandan, projede yapılan değişiklikler, yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanıyorsa, satıcı tüketiciden yönetmelikte yer alan masraf ve tazminat tutarını dikkate alarak kesinti yapabilecek. Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması halinde ise tüketici, sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecek.

Verilecek teminatın bina tamamlama sigortası olması halinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulan Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu bulunan bina tamamlama sigortasına ilişkin önemli hususlar formu, ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye verilecek.