Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordine ettiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteklediği “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvuru bedeli ne kadar olacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlar”
3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”
4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Kura çekilecek

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati daha sonra duyurulacak.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Kullanım alanları sonra netlik kazanacak

Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak.

Ödeme nasıl yapılacak?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacak.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecek.

Başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
  • Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranıyor. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
  • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekiyor. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)

ÖNEMLİ NOT: Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

Başvuruları yapacak vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerinde; konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.

En az 3 yıllık ikamet gerekiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “Hak sahipliği belgesi” ile projenin bulunduğu il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istiyor.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilecek. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

Bankadan yapılacak başvuru işlemler

Başvurular Ziraat Bankası’nın proje ilindeki yetkili şubelerine yapılacak. Başvuruda bulunanların nüfus cüzdanı ile birlikte ayrıca;

• Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
• Engelli vatandaşların, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
• Emekli Vatandaşların da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
• Başvuru Formunu,

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecek,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecek.

Başvuru işlemleri sırasında;

2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacak.
3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacak.
(Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç)

Kura çekilişi nasıl yapılacak?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; banka ve TOKİ yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.
1) Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.
2) “En az %40 engelli vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek.
4) Diğer konut alıcı adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacak.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra TOKİ tarafından belirlenecek tarihte “Konut belirleme kurası” çekilecek.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecek.

Sözleşme imzalanması nasıl olacak?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecek.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştirecekler.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

KDV Ödemesi;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

www.toki.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir