Bursa Entegre Sağlık Kampüsü için danışmanlık ihalesi

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi 24 Nisan’da ihale edilecek.

Sağlık Bakanlığı, ‘Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı İşi’nin ihalesini 24 Nisan’da gerçekleştirecek. Süresi 5,5 yıl olan işin yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlaması öngörülüyor. Ankara Kızılay’daki Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı’nda, saat 10:00’da yapılacak olan ihale için aynı adrese elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhalenin detayları burada