Kemerburgaz Üniversitesi 8 mimar ve inşaat mühendisi alacak

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görevlendirilmek üzere inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü mezunu 8 akademisyeni kadrosuna katacak.

Akademik kadrosunu güçlendiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Türkçe Endüstri Ürünleri Tasarımı’na 1 profesör, inşaat mühendisliğine 3 yardımcı doçent, mimarlığa 2 yardımcı doçent ve Türkçe Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne de 2 yardımcı doçent olmak üzere 8 akademisyeni istihdam etmek için kadro açtı.

Alınacak akademisyenlerde genel olarak mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı alanlarından Lisans derecesi almış olmak, YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gibi şartlar aranıyor.

Başvuru Koşulları şöyle:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;
• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet vesikalık fotoğraf;
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi:
• Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Başvurunun tüm detayları

Emlaknews.com.tr