Göcek Koyları’nın revize özel imar planları askıya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye – Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu plan hükümlerini onaylayarak askıya çıkardı.

Bakanlığın, 644 sayılı KHK‘nın ilgili maddeleri uyarınca onayladığı Muğla Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Planları 2 Aralık 2016 tarihinde askıya çıkarıldı. Planlar 2 Ocak 2017 tarihinde askıdan indirilecek.

Planda yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu tarafından 12 Haziren 1988’de ilan edildikten sonra 1990 ve 2000 yıllarında revize edildi. İlave ve değişiklikler yapılan planlar son hali ile “Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi“ni kapsıyor.

bigstock-dalyan-beach-turkey

Herşeyi ilgilendiriyor

Planlama ile ilgili çevrenin düzenlenmesini, ekolojik dengesinin korunmasını i steyen Bakanlık aynı zamanda tarih, kültür ve tabiat varlıklarının gelecek nesillere intikalini sağlamak istiyor.

Bunlara ilaveten yörenin kültürel ve doğal mirası ile mimari tarzının modern ve çağdaş düzeyde sürdürülmesini talep eden yetkililer, bölge içerisindeki yerleşmelerin de çevreye ve yerleşim dokusuna uyumlu, özgün silüetlerin oluşumunu temin eden bir yaklaşımla düzensiz yapılaşmayı önlemek istiyor.

bigstock-dalyan-beach-turkey-1

Nesli tehlikede olan türler listesinde yer alan deniz kaplumbağalarının koruma bölgelerine özel atıfta bulunan planlamada üreme, yuvalama ve tampon bölgeleri ayrıntılı olarak ele alındı.

Koruma, arıtma ve turistik tesisler gibi tüm yapılaşma kurallarını da belirleyen planlar 2 Ocak 2017 tarihinde askıdan indirilecek.

Revize imar planının tam metni