ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesi