Su Kent Kooperatifi hukuk, yasa dinlemiyor… TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, imar planları AKP’li Melih Gökçek döneminde onaylanan “Su Kent Kooperatifi’ne ait ‘6 adet, 35 katlı rezidansların’ inşaatlarına tüm iptal kararlarına rağmen hukuksuz olarak devam edildiğini” vurgulanarak “Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, yerel yönetimleri görevlerini yapmaya çağırıyoruz” denildi.

Hukuksuz ama…

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, imar planları eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde onaylanan Su Kent Kooperatifine ait “altı adet, 35 katlı rezidansın” inşaatlarına tüm iptal kararlarına rağmen hukuksuz olarak devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Planlama, denetim, ruhsat iptali, inşaatı mühürleme ve ceza gibi yöntemlerle mahkeme kararlarının ilgili yerel yönetimler tarafından uygulanması gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, yerel yönetimleri görevlerini yapmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

753 kişiden 3 bin 80 kişiye yükseltildi

“Uzun süredir devam eden Çankaya İlçesi, Beytepe Su Kent Konut Yapı Kooperatifi planları davalarımız kazanımla sonuçlandı: Su Kent Konut Yapı Kooperatifi kamu yararına aykırıdır” denilen açıklamada “Dava konusu alan, iki katlı ve bahçeli, seyrek yapılaşma koşullarına sahip, 2007 tarihinde onaylanan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında da ‘Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’dır’. Ancak 2011’de, Ankara Büyükşehir Belediyesi alanı ‘Özel Proje Alanı’ olarak belirlenmiş, nüfus 753 kişiden 3 bin 80 kişiye yükseltilmiş, inşaat alanı ise 90 bin metrekare artırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Parsel parsel sattıkları yetmemiş

“Mahkemenin İptal Ettiği Planlar, Bir Değişiklik Yapılmaksızın Tekrar Tekrar Meclise Sunuldu. Su Kent Yapı Kooperatifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bilirkişi raporları ve iptal kararlarına rağmen bozulmayan ortaklığı 2014 yılında da devam etmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce mahkeme tarafından iptal edilen planın birebir aynısı tekrar belediye meclisine getirilmiş ve onaylanmıştır. Bilirkişilerce de “planın 14.05.2012 tarihinde onaylanan bir önceki değişiklikle aynı olduğu” tespit edilmiştir. Plan değişiklikleri iptal edildikçe, aynı plan meclise tekrar tekrar sunulmuş, kamu yararı ve mahkeme kararlarındansa, Su Kent Yapı Kooperatifinin menfaati Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önceliği olmuştur.

Yine 2015 yılında onaylanan aynı imar planlarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi her fırsatta kamu yararının karşısında, sermayeyle beraber olmayı seçmiştir. Söz konusu meclis kararlarıyla Ankara’yı parsel parsel sattıkları yetmemiş gibi kat kat ayrıcalıklı imar hakları vermenin de tüm yolları denenmiştir.

Kamu yararı yok

11 Mart 2020 tarihinde, başından beri bilirkişilerce de desteklenen, kamu yararını savunan ve yapılan aleni hırsızlığa dur diyen dava gerekçelerimiz ve hukuki mücadelemiz, yine kazanımla; “Plan değişikliklerinin öngörülen yapı ve nüfus yoğunluğuna aykırı olduğu, parçacıl bir şekilde bölgenin geri kalanından bağımsız olarak imar değişikliği yapıldığı, sonuç itibarıyla imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu plan değişikliği işlemlerinde şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararı ilkesine uyarlık bulunmamaktadır” denilerek sonuçlandırılmıştır.”

BirGün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir