Sanayi siteleri yapı kooperatifiyle taşınacak

Şehir içlerindeki tüm sanayi tesisleri yapı kooperatif modeli ile taşınıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı süreçlerin takipçisi olacak.

Büyük şehirlerin çehresinde yapılacak değişiklikler çıkarılan yeni yönetmelik ile gerçekleşecek. Sanayi esnafının şehir kenarlarından daha sağlıklı sanayi sitelerine taşınmalarını teşvik eden kolaylık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geldi. Avukat Ali Güvenç Kiraz, Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmeliği’ni, şehirlerin kabusu haline gelen sanayi tesislerinin taşınması için atılan önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Batık kredilendirme olmayacak

Kiraz’a göre bu sistemden sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir ve il, ilçe belediyeleri faydalanabilecek. Sanayiciler kooperatifi kurduktan sonra kamu ağırlıklı bankalardan kredi kullanabilecek. Yapılacak tüm çalışmalar bakanlığın kontrolünde olacak. Sanayi sitesinin mevcut bulunduğu alanın dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş olacak ve sanayi esnafı kooperatif tamamlandıktan sonra 6 ay içinde taşınacağını devlete taahhüt edecek. Kiraz’ın dikkat çektiği bir diğer konuda sanayi sitesi oluşturmak için verilen kredilerin hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılmayacağı oldu. Bu yolla hayali sitelerin kurulması ve batık kredi olayları yaşanmasının önüne geçilecek.

Tarihçesi

Şehirleşmenin büyümesi ile birlikte bir zamanlar şehirlerin çeperlerinde kalan ancak büyüme sonrasında adeta merkezde olan küçük, orta ve büyük sanayi tesislerini taşımak her zaman hem belediyeler hem de siyasi iktidarlar açısından sorun oluşturmuştur. 1980’li yıllarda Haliç’in maruz kaldığı çevre felaketi dericilerin Tuzla bölgesine taşınması ile çözülmüştü. Kentsel dönüşüm yapmak konusunda önemli bir irade gösterilen bu dönemde şehir merkezlerinde kalan sanayi tesisleri kendileri için yeni alanlar oluşturmadan bu alanlarını terk etmek ve dönüşüme girmek istemiyorlardı. Yeni alanlara kendilerinin taşınması ve gitmesinin maliyeti ise gözlerini korkuttuğu için mevcut alanlarını korumak istiyorlardır.

Yönetmelikle sistem nasıl çalışacak?

1) Bu sistemden sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir ve il, ilçe belediyeleri faydalanabilecek
2) Kredi desteğini alabilmeleri için sanayicilerin Kooperatifler Kanuna uygun bir Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurması şarttır.
3) Sanayi sitelerinin yeniden oluşturulacağı bölgelerde inşaatlar tamamlandıktan sonra sanayiciler 6 ay içinde mevcut sanayi tesislerini tahliye edeceklerini noter yoluyla bildireceklerdir.
4) Sanayi sitesinin mevcut bulunduğu alan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında “Riskli alan” ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu 73.madde kapsamında “Dönüşüm alanı” olarak ilan edilmiş olmalıdır.
5) Sanayi sitesi yapı kooperatifleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilan edilecek olan alana ilişkin karar, katılımcı listesi, mevcut alanın büyüklüğü, taşınması talep edilen yerlere ilişkin tüm bilgiler, mülkiyet durumları, imar bilgileri, tahliye taahhütleri ve istenilen tüm bilgilerle birlikte başvuracaktır.
6) Sanayi sitesinin taşınacağı alanlar Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırılacaktır.
7) Bakanlık tarafından incelenen tüm belgeler çerçevesinde sanayi sitesi yapımına uygunluk kararı verildiğinde bu bölgede inşai faaliyete başlanacak ve bu inşai faaliyette yine “Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında ihale usulü ile yapılacaktır. Bu yönetmelikte 15 Mart 2019 tarihinde aynı Resmi Gazete ile birlikte yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; İhaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yürütülecektir. Kapalı teklif usulüne göre ihaleye çıkılacaktır. Sanayi sitesi yapı kooperatifi genel kurul kararı alarak yönetim kuruluna yetki verecek ve ihale süreci böyle başlayacaktır. Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılma konusunda yasaklı olan hiçbir yüklenici ihaleye kabul edilmeyecektir.
8) Mevcut sanayi sitesinin yeniden yapımında kredilendirme süreci Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı mevduat ve katılım bankaları tarafından yerine getirilecektir. Bankalar krediye esas bedele güvence oluşturmak üzere talep edilen tüm arsa ve araziler üzerinde birinci derece ve kredinin %40 fazlasına kadar ipotek tesis edecektir. Yine taşınma masrafları için de kullandırılacak kredi için süresiz ve kredinin %40 fazlası kadar düzenlenmiş teminat mektubu bankaya verilecektir.
9) Sanayi sitesi oluşturmak için verilen krediler hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Bu krediler başka kişi veya kurumlara devredilemeyecek ve haczedilemeyecektir.
10) Sanayi siteleri tamamlandıktan sonra işyeri sahiplerine sözleşme hükümlerine göre devredilecektir.
11) Bakanlık kredi desteği ile tamamlanan yerler “İnşaat maliyetinin en fazla %10 fazlası” karşılığında satılabilecektir.

Benzer İçerikler

Yorum Yap

Yorumlar 0

Ajanda

Tümünü Gör

Çok Okunan Haberler