İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen İSTSU – İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, iki baraj dolusu suyu tuvalette kullandığımızı ortaya çıkardı. Su ve atık su alanında uzman 30 konuşmacı, “Su Yönetimi ve Arıtma Teknolojileri”, “Atık Su Arıtma ve Yeniden Kullanım”, “Kazısız Teknolojiler ve Altyapı Rehabilitasyonu”, “Çamur Yönetimi”, “Su Endüstrisi ve Endüstri 4.0” olmak üzere 5 ana konu başlığında sunumlar yaptı.

Ayrıca, etkinlik kapsamında “Tarihi Su Yapıları” temalı akademik oturumlarda da 25 akademisyen tarafından bildiri sunumu yapıldı. Bu oturumlarda Türkiye’nin kültürel, mimari ve tarihsel açıdan ulusal zenginliği olan tarihi su yapıları ele aldı.

Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız yaptığı sunumda büyük kentlere olan göçün artmakta olduğunu belirterek, “2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %70’i kentlerde yaşayacak .İklim değişimini de dikkate alırsak bu yüzyılda kentsel su yönetiminin işi çok zor olacak” dedi.

İstanbul’un su sorunu muammalı

İstanbul’un su temini konusunda hem şanslı hem de şanssız olduğunu da belirten Yıldız, “Şanssızlığı yakın çevresinde İstanbul’a yetecek büyüklükte su havzası yok. Şanslı tarafı ise su temini konusunda Melen Barajı devreye girdikten sonra çok rahatlayacak.”

İstanbul’da Biyolojik arıtma yapılan atık suyun yaklaşık %5’i geri kazanılıyor ve sanayi tesislerinde, park ve bahçelerde kullanılıyor.

İki baraj dolusu su tuvaletlere gitti

Sunumunda su temini ve çevre sağlığı kavramlarının birlikte ele alınması gerektiğine vurgu yapan Yıldız, “Doğadan aldığımız suyu yine doğaya temiz olarak bırakmak durumundayız. Bu nedenle sadece suyu temin etmek yetmiyor, kullanılan suyu arıtarak çevre sağlığını da dikkate almamız gerekiyor. Evsel kullanım suyunun yaklaşık dörtte biri tuvaletlerde kullanılıyor.

2017 yılında miktar olarak İstanbul’da Terkos ve Alibeyköy barajlarında biriktirilen kadar bir su, içme suyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra tuvaletlerde kullanıldı. Bu su 2017 yılında faturalandırılmış su miktarının 170 milyon m3 üne karşılık geliyor. Bu suyun terfi merkezlerine basılması ve içme suyu kalitesinde arıtılması için harcanan yıllık enerji ise 90 milyon kWh olmuş.” dedi.

Entegre kentsel su yönetiminde Mevcudu daha temiz ve verimli kullanmak ve kullanılmış suyun geri kazanımı ilkelerinin öne çıktığını belirten Yıldız, AB’de yaklaşık 1 milyar m3 kentsel atık su yeniden kullanılıyor, bu miktar arıtılan kentsel atık suyun %2,4’ünu karşılıyor” diye konuştu.

Fazlası bulunmadıkça yüksek kalitedeki bir su, daha düşük kalitedeki suların yeterli olacağı maksatlar için kullanılmamalıdır.” diyen Yıldız, “Geri kazanım suyunun kullanımını yaygınlaştırmak İSKİ’nin stratejik hedefleri arasında yer alıyor. İstanbul’da Biyolojik arıtma yapılan atık suyun yaklaşık %5’i geri kazanılıyor ve sanayi tesislerinde, park ve bahçelerde kullanılıyor.

Melen, su ihtiyacını karşılayacak

Melen Barajı’nın tamamlanmasıyla İstanbul’da uzun dönem boyunca su sorununun kalmayacağını belirten Yıldız ancak bu durum, su yönetimini arıtılan suyun yeniden kullanımı konusundaki stratejik hedeflerine ulaşılmasını engellememeli. Havza bazında entegre su yönetiminin uygulanması için uyarlanabilir su yönetimi stratejisi gerekli.” Dedi.

Sunumun öneriler bölümünde çıkan sonuçlar ise şöyle:
• Su yönetiminin kurumsal hafızası korunmalı,
• Su temini ve çevre sağlığı kavramlarının birlikteliği toplumsal bilinç olarak
• yaygınlaştırılmalı,
• Yeni su yönetimi stratejileri incelenmeli
• Su temini ve çevre sağlığı yönetimi için sivil toplumun desteğine ihtiyaç var. Bunun için de sivil toplumun kurumsal yapısı güçlendirilmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir