Emlak Konut GYO genel kurula gidiyor

Emlak Konut GYO 28 Mart 2018 tarihinde 2017 yılının olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek.

Emlak Konut GYO ’nun 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2018 tarihinde saat 10.00’da Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir İstanbul adresindeki genel müdürlük binasında gerçekleştirilecek.

Toplantıya pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecekler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkün olacak. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekecek.

Emlak Konut GYO Olağan Genel Kurul Gündemi

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 28 MART 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6. Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
10. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Şirket paylarının geri alımına hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.

Benzer İçerikler

Yorum Yap

Yorumlar 0

Ajanda

Tümünü Gör

Çok Okunan Haberler